ක්‍රීඩා ප්‍රතිරූ – ආසියාවේ කළු වෙළඹ දමයන්ති දර්ශා

1005
 

කොළඹවිතානගේ දමයන්ති දර්ශා 1975 පෙබරවාරි 13 වැනිදා පවුලේ වැඩිමහල් දරුවා ලෙස මෙලොව එළිය දුටුවාය. දකුණු ආසියානු රන් පදක්කම් 3කින් ශ්‍රී ලාංකේය මලල ක්‍රීඩාව සැරසූ දර්ශා, ජාත්‍යන්තර වාර්තා 8කට හිමිකම් කියන්නේ ක්‍රීඩාව තුළ තමන් හඹා ගිය ඉලක්කයේ නිවැරදිභාවය ලොවට කියාපාමිනි. 1992 වර්ෂයේ දී බාසිලෝනා ඔලිම්පික් උළෙල නිය‍ොජනය කළ දර්ශා, ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොළඹවිතානගේ දමයන්ති දර්ශා 1975 පෙබරවාරි 13 වැනිදා පවුලේ වැඩිමහල් දරුවා ලෙස මෙලොව එළිය දුටුවාය. දකුණු ආසියානු රන් පදක්කම් 3කින් ශ්‍රී ලාංකේය මලල ක්‍රීඩාව සැරසූ දර්ශා, ජාත්‍යන්තර වාර්තා 8කට හිමිකම් කියන්නේ ක්‍රීඩාව තුළ තමන් හඹා ගිය ඉලක්කයේ නිවැරදිභාවය ලොවට කියාපාමිනි. 1992 වර්ෂයේ දී බාසිලෝනා ඔලිම්පික් උළෙල නිය‍ොජනය කළ දර්ශා, ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා…