ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සාමයට අත වනයි

135
 

පසුගිය දින කිහිපයේදී දිවයින තුළ ඇතිවූ අයහපත් තත්වයන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතීන් අතර සාමය බිඳ වැටුණා. කෙසේ වෙතත් උද්ගත වී ඇති තත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සාමය, මනුෂ්‍යත්වය උදෙසා එකමුතු වන ලෙසයි. බංග්ලාදේශයත් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන්න බය වෙයි බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය දින කිහිපයේදී දිවයින තුළ ඇතිවූ අයහපත් තත්වයන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතීන් අතර සාමය බිඳ වැටුණා. කෙසේ වෙතත් උද්ගත වී ඇති තත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සාමය, මනුෂ්‍යත්වය උදෙසා එකමුතු වන ලෙසයි. බංග්ලාදේශයත් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන්න බය වෙයි බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා…