ආර්ජන්ටිනාව හා චිලී ශූරතාවයට තවත් පියවරක් ළංවෙයි

223

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ දෙවන හා තෙවැනි අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග අද (29) පැවැත්වුණු අතර Lautaro Martinezගේ පිහිටෙන් ආර්ජන්ටිනාවත්, දඬුවම් පහරවල පිහිටෙන් චිලී කණ්ඩායමත් අවසන් පූර්ව වටයන්ට පිවිසීමට සමත් විය. කවානිගේ ගෝලයෙන් වත්මන් ශූරයන් පරාජය වේ 2019 කෝපා ඇමරිකා තරගාවලියේ කාණ්ඩ තරග අද (25) අවසන් විය. අවසන් තරගය ලෙස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ දෙවන හා තෙවැනි අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග අද (29) පැවැත්වුණු අතර Lautaro Martinezගේ පිහිටෙන් ආර්ජන්ටිනාවත්, දඬුවම් පහරවල පිහිටෙන් චිලී කණ්ඩායමත් අවසන් පූර්ව වටයන්ට පිවිසීමට සමත් විය. කවානිගේ ගෝලයෙන් වත්මන් ශූරයන් පරාජය වේ 2019 කෝපා ඇමරිකා තරගාවලියේ කාණ්ඩ තරග අද (25) අවසන් විය. අවසන් තරගය ලෙස…