රවිඳු සහ මිහිලියා තරගාවලියේ ශූරතා දිනති

102
Ravindu Laksiri and Mihiliya Methsarani

වාර්තා පිට වාර්තා පිහිටවූ විසි හැවිරිදි ස්කොෂ් ක්‍රීඩා තරුව, මිහිලියා මෙත්සරණි, අවසන් මහා තරගයේ දී ෆාතොම් ඉසඩින් (Fathoum Issadeen) පරාජය කරමින් ඉකුත් 15 වැනිදා නිමා වූ යුනයිටඩ් ස්පෝර්ට්ස් (United Sports) විවෘත ස්කොෂ් තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් විය. ස්කොෂ් ක්‍රීඩාවෙන් කිරුළු පැලදී ලාංකීය කුමරිය, මිහිලියා අතිදක්ෂ ශ්‍රී ලාංකික ස්කොෂ් ක්‍රීඩිකාවක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වාර්තා පිට වාර්තා පිහිටවූ විසි හැවිරිදි ස්කොෂ් ක්‍රීඩා තරුව, මිහිලියා මෙත්සරණි, අවසන් මහා තරගයේ දී ෆාතොම් ඉසඩින් (Fathoum Issadeen) පරාජය කරමින් ඉකුත් 15 වැනිදා නිමා වූ යුනයිටඩ් ස්පෝර්ට්ස් (United Sports) විවෘත ස්කොෂ් තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් විය. ස්කොෂ් ක්‍රීඩාවෙන් කිරුළු පැලදී ලාංකීය කුමරිය, මිහිලියා අතිදක්ෂ ශ්‍රී ලාංකික ස්කොෂ් ක්‍රීඩිකාවක්…