පාකිස්තාන ක්‍රිකට්වලින් සෆ්‍රාස්ට අසුබ ආරංචියක්!

34

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හමුවේ 3-0ක් ලෙස දරුණු පරාජයක් ලැබීමට පාකිස්තාන කණ්ඩායමට සිදුවීම පසුගිය කාලය තුල දැඩි කතාබහට ලක්වූ කරුණක් විය. එම තරගාවලියේ දී පාකිස්තාන කණ්ඩායමට නායකත්වය දැක්වූ සෆ්‍රාස් අහමඩ් විස්සයි විස්ස හා ටෙස්ට් නායකත්වයෙන් ඉවත් කිරීමට පසුගිය දා එරට ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබුණි. නීති කැඩූ පුහුණුකරුවන් ගෙදර යවයි කාලයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හමුවේ 3-0ක් ලෙස දරුණු පරාජයක් ලැබීමට පාකිස්තාන කණ්ඩායමට සිදුවීම පසුගිය කාලය තුල දැඩි කතාබහට ලක්වූ කරුණක් විය. එම තරගාවලියේ දී පාකිස්තාන කණ්ඩායමට නායකත්වය දැක්වූ සෆ්‍රාස් අහමඩ් විස්සයි විස්ස හා ටෙස්ට් නායකත්වයෙන් ඉවත් කිරීමට පසුගිය දා එරට ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබුණි. නීති කැඩූ පුහුණුකරුවන් ගෙදර යවයි කාලයක්…