නිව් යංග්ස් හා කොළඹ පාපන්දු සමාජවලට විශිෂ්ට ජයක්

191
Colombo & New Youngs

ඩයලොග් ආයතනය විසින් සවිබල ගන්වනු ලබන 2017 ඩයලොග් ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ තවත් තීරණාත්මක තරග 3ක් පසුගිය සතියේ පැවැත්වූ අතර, එහි දී කොළඹ පාපන්දු සමාජය, නිව් යංග්ස් පාපන්දු සමාජය හා පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ලදි. සෝන්ඩර්ස් හමුවේ ක්‍රිස්ටල් පැලස්ට ජය 2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 10 වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඩයලොග් ආයතනය විසින් සවිබල ගන්වනු ලබන 2017 ඩයලොග් ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ තවත් තීරණාත්මක තරග 3ක් පසුගිය සතියේ පැවැත්වූ අතර, එහි දී කොළඹ පාපන්දු සමාජය, නිව් යංග්ස් පාපන්දු සමාජය හා පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ලදි. සෝන්ඩර්ස් හමුවේ ක්‍රිස්ටල් පැලස්ට ජය 2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 10 වන…