அடையாள அட்டை இல்லாத பயிற்சியாளர்களுக்கு 2022 முதல் தடை

168
 

விளையாட்டுத்துறை அமைச்சினால் வழங்கப்படுகின்ற பயிற்சியாளர்களுக்கான அடையாள அட்டை இல்லாமல் செயற்படுகின்ற நாட்டின் அனைத்து பயிற்சியாளர்களையும் 2022 முதல் தடை செய்வதற்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு அவதானம் செலுத்தியுள்ளது. இதன்படி, நாட்டிலுள்ள அனைத்து தொழில்முறை பயிற்சியாளர்களுக்கும் உத்தியோகபூர்வ அடையாள அட்டையை உடனடியாக வழங்கி, பயிற்சியாளர்களுக்கான தேசியப் பட்டியலை அமைக்கும்படி விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெருமவினால் தேசிய விளையாட்டு ஆய்வு நிறுவகத்துக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. விளையாட்டுப் பயிற்சியாளர்களுக்கு 5,000 ரூபா உதவித் தொகை எனவே,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

விளையாட்டுத்துறை அமைச்சினால் வழங்கப்படுகின்ற பயிற்சியாளர்களுக்கான அடையாள அட்டை இல்லாமல் செயற்படுகின்ற நாட்டின் அனைத்து பயிற்சியாளர்களையும் 2022 முதல் தடை செய்வதற்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு அவதானம் செலுத்தியுள்ளது. இதன்படி, நாட்டிலுள்ள அனைத்து தொழில்முறை பயிற்சியாளர்களுக்கும் உத்தியோகபூர்வ அடையாள அட்டையை உடனடியாக வழங்கி, பயிற்சியாளர்களுக்கான தேசியப் பட்டியலை அமைக்கும்படி விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெருமவினால் தேசிய விளையாட்டு ஆய்வு நிறுவகத்துக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. விளையாட்டுப் பயிற்சியாளர்களுக்கு 5,000 ரூபா உதவித் தொகை எனவே,…