ක්ලිෆර්ඩ් කුසලානයටත් බාලගිරි!

40
 

COVID -19 හෙවත් නව කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ “සුපිරි වටය” ක්‍රීඩා නොකරමින් තරගාවලියේ 14 වැනි සතියේ ලකුණු සටහනට අනුව මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයට ශූරතාව ලබා දීමට තරගාවලි බලධාරීන් පසුගිය දා කටයුතු කරන ලදි. එසේම පාසල් රග්බි ලීගය ද දින නියමයක් නොමැතිව කල්දැමීමට අදාළ බලධාරීන්ට සිදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

COVID -19 හෙවත් නව කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ “සුපිරි වටය” ක්‍රීඩා නොකරමින් තරගාවලියේ 14 වැනි සතියේ ලකුණු සටහනට අනුව මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයට ශූරතාව ලබා දීමට තරගාවලි බලධාරීන් පසුගිය දා කටයුතු කරන ලදි. එසේම පාසල් රග්බි ලීගය ද දින නියමයක් නොමැතිව කල්දැමීමට අදාළ බලධාරීන්ට සිදු…