ජාවා ලේන් හමුවේ කුරේ සමාජයට දැවැන්ත පරාජයක්

134

මොහොමඩ් අබ්දුල්ලාගේ ගෝල ත්‍රිත්වයත් සමඟින් ගෝල 06-01ක් ලෙස කුරේ ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කිරීමට ජාවා ලේන් ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. ඒ අද (19) පැවති සිටි ලීග් සභාපති කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ එක් තරගයක් අතරතුර දීයි. තරගය සිටි ලීග් පාපන්දු සංකීර්ණයේ දී පැවැත්විය. නිදහස් පහරකින් ජයග්‍රහණය සෝන්ඩර්ස් සමාජයට සෝන්ඩර්ස් නායක ක්‍රිෂාන්ත අබේසේකර සාර්ථක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මොහොමඩ් අබ්දුල්ලාගේ ගෝල ත්‍රිත්වයත් සමඟින් ගෝල 06-01ක් ලෙස කුරේ ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කිරීමට ජාවා ලේන් ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. ඒ අද (19) පැවති සිටි ලීග් සභාපති කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ එක් තරගයක් අතරතුර දීයි. තරගය සිටි ලීග් පාපන්දු සංකීර්ණයේ දී පැවැත්විය. නිදහස් පහරකින් ජයග්‍රහණය සෝන්ඩර්ස් සමාජයට සෝන්ඩර්ස් නායක ක්‍රිෂාන්ත අබේසේකර සාර්ථක…