ඩයලොග් ලීග් කිරුළ සඳහා CH & FC පිල සුදානම්

615

රෝහිත රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන්, නවක මුහුණු රැසක් සමඟින් CH & FC කණ්ඩායම 2017/2018 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය සඳහා මේ වන විට මනා  සූදානමකින් පුහුණුවීම් කටයුතු කරනු ලබයි. ගියවර අටවැනි ස්ථානයේ අමිහිරි මතකයෙන් මිදී අනෙක් කණ්ඩායම්වලට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කිරීම සඳහා මෙවර කණ්ඩායමට හැකි වේද? අතීතයෙන් බිඳක් CH & FC…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රෝහිත රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන්, නවක මුහුණු රැසක් සමඟින් CH & FC කණ්ඩායම 2017/2018 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය සඳහා මේ වන විට මනා  සූදානමකින් පුහුණුවීම් කටයුතු කරනු ලබයි. ගියවර අටවැනි ස්ථානයේ අමිහිරි මතකයෙන් මිදී අනෙක් කණ්ඩායම්වලට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කිරීම සඳහා මෙවර කණ්ඩායමට හැකි වේද? අතීතයෙන් බිඳක් CH & FC…