සංගා ඇතුළු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දීප්තිමත් ශිෂ්‍යයෝ

506

දීප්තිමත් ශිෂ්‍යයෙක් කිව්වාම අපි ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ ඔළුවට යන්නේ පතපොත ඇසුරෙන් වැඩ පෙන්වන උදවිය. මේ ශිෂ්‍යයාගේ කතාව ක්‍රීඩාවටත් මේ දේ අදාලයි. බැට් එකයි බෝලෙයි අරන් කරන සෙල්ලමට වඩා අනෙක් දේවල් ගැනත් අවධානයක් තියෙන්න ඕන. ගේම් එකේ ඉතිහාසය ගැන, තමන්ට කලින් මේක සෙල්ලම් කරපු උදවිය කොහොමද මේක කළේ කියල අයිඩියා එකක් තියෙන්න…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දීප්තිමත් ශිෂ්‍යයෙක් කිව්වාම අපි ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ ඔළුවට යන්නේ පතපොත ඇසුරෙන් වැඩ පෙන්වන උදවිය. මේ ශිෂ්‍යයාගේ කතාව ක්‍රීඩාවටත් මේ දේ අදාලයි. බැට් එකයි බෝලෙයි අරන් කරන සෙල්ලමට වඩා අනෙක් දේවල් ගැනත් අවධානයක් තියෙන්න ඕන. ගේම් එකේ ඉතිහාසය ගැන, තමන්ට කලින් මේක සෙල්ලම් කරපු උදවිය කොහොමද මේක කළේ කියල අයිඩියා එකක් තියෙන්න…