පන්දු යැවීමේ සැකයෙන් කොදෙව් දඟයෙක් නිදහස්

30
 

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ දඟපන්දු ‍යවන්නෙකු වන ක්‍රේග් බ්‍රැත්වෙයිට්ගේ පන්දු ‍යැවීම නීති විරෝධී නොවන බවට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.  නව මුහුණුවරකින් ශ්‍රී ලංකා පිළ කරච්චි පිටියට! දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට පාකිස්තානයට අහිමිව තිබූ ක්‍රිකට් ….. පසුගිය ඉන්දීය කණ්ඩායමේ කොදෙව් තරග සංචාරය අතරතුර දී විනිසුරුවන් විසින් ඔහුගේ පන්දු යැවීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ දඟපන්දු ‍යවන්නෙකු වන ක්‍රේග් බ්‍රැත්වෙයිට්ගේ පන්දු ‍යැවීම නීති විරෝධී නොවන බවට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.  නව මුහුණුවරකින් ශ්‍රී ලංකා පිළ කරච්චි පිටියට! දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට පාකිස්තානයට අහිමිව තිබූ ක්‍රිකට් ….. පසුගිය ඉන්දීය කණ්ඩායමේ කොදෙව් තරග සංචාරය අතරතුර දී විනිසුරුවන් විසින් ඔහුගේ පන්දු යැවීම…