මොරටු රන් මහා සටනටත් වැස්ස හරස් වෙයි

162
67th Battle Of The Golds
 

සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල සහ මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහල අතර 67 වන වරටත් පැවති “රන් මහා සටන” අද (11) සවස පැවති අයහපත් කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් නතර කල හෙයින් තරගය නිමාව දුටුවේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ තරගයක් ලෙසිනි. රන් මහා සටනේ පළමු දිනයට විශ්වගෙන් 88ක් “රන් මහා සටන” නමින් ප්‍රචලිත මොරටුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල සහ මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහල අතර 67 වන වරටත් පැවති “රන් මහා සටන” අද (11) සවස පැවති අයහපත් කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් නතර කල හෙයින් තරගය නිමාව දුටුවේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ තරගයක් ලෙසිනි. රන් මහා සටනේ පළමු දිනයට විශ්වගෙන් 88ක් “රන් මහා සටන” නමින් ප්‍රචලිත මොරටුව…