හිතේ නිදහසත් අහිමි කරමින් තවත් තරගාවලි පරාජයක් ශ්‍රී ලංකාවට!

200
 

සකල ලෝකවාසී ශ්‍රී ලාංකිකයන් අද තම 71ක් වැනි අභිමානවත් නිදහස සමරන දිනයයි. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට අද (04) උදෑසනම ඕස්ට්‍රේලියාවේ කැන්බරා නුවරින් අසන්නට ලැබුණේ හිතේ නිදහසත් නැති කරන පුවතකි. ඒ දෙවැනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයෙන් ද ශ්‍රී ලංකාවට ලැජ්ජා සහගත පරාජයක් අත්වී ඇති බවයි. සැබැවින්ම තරගය අතරතුරේ දී පළකෙරුණු කිසිදු ධනාත්මක සලකුණක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සකල ලෝකවාසී ශ්‍රී ලාංකිකයන් අද තම 71ක් වැනි අභිමානවත් නිදහස සමරන දිනයයි. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට අද (04) උදෑසනම ඕස්ට්‍රේලියාවේ කැන්බරා නුවරින් අසන්නට ලැබුණේ හිතේ නිදහසත් නැති කරන පුවතකි. ඒ දෙවැනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයෙන් ද ශ්‍රී ලංකාවට ලැජ්ජා සහගත පරාජයක් අත්වී ඇති බවයි. සැබැවින්ම තරගය අතරතුරේ දී පළකෙරුණු කිසිදු ධනාත්මක සලකුණක්…