ආසියාවේ අයෝමය පුරුෂයා ලංකාවෙන්

343
Lucian Pusparaj

ජාත්‍යන්තර කායවර්ධන හා ශාරීරික යෝග්‍යතා ක්‍රීඩා සංගමයේ සහයෝගය ඇතිව ආසියානු කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානය විසින්  සංවිධානය කරනු ලැබූ ආසියානු අයෝමය පුරුෂයා තේරීමේ තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වූ ලුෂන් පුෂ්පරාජ්, කිලෝග්‍රෑම් 100ට වැඩි තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම අද (25) ජයග්‍රහණය කළේය. කොළඹ හොකී තරගාවලිය සාර්ථකව අවසන් කොළඹ හොකී සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජාත්‍යන්තර කායවර්ධන හා ශාරීරික යෝග්‍යතා ක්‍රීඩා සංගමයේ සහයෝගය ඇතිව ආසියානු කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානය විසින්  සංවිධානය කරනු ලැබූ ආසියානු අයෝමය පුරුෂයා තේරීමේ තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වූ ලුෂන් පුෂ්පරාජ්, කිලෝග්‍රෑම් 100ට වැඩි තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම අද (25) ජයග්‍රහණය කළේය. කොළඹ හොකී තරගාවලිය සාර්ථකව අවසන් කොළඹ හොකී සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන…