ஆசிய மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் தொடருக்கு தெரிவான வீர, வீராங்கனைகள்

88

இந்த ஆண்டு கட்டாரில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் தொடரில் பங்கெடுக்கவுள்ள இலங்கை வீர, வீராங்கனைகளை தெரிவு செய்யும் தகுதிகாண் போட்டிகளின் இறுதி நாள் நிகழ்வுகள் நேற்று (22) கொழும்பு சுகததாஸ அரங்கில் நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றது. இந்த தகுதிகாண் போட்டிகளின் இறுதி நாள் நிகழ்வுகளில் நாடுபூராகவும் இருந்து பல்வேறு வீர, வீராங்கனைகள் திறமையினை வெளிப்படுத்திய போதிலும் சில வீர, வீராங்கனைகளால் மாத்திரமே ஆசிய மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் தொடரின் அடைவு மட்டங்களை…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

இந்த ஆண்டு கட்டாரில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் தொடரில் பங்கெடுக்கவுள்ள இலங்கை வீர, வீராங்கனைகளை தெரிவு செய்யும் தகுதிகாண் போட்டிகளின் இறுதி நாள் நிகழ்வுகள் நேற்று (22) கொழும்பு சுகததாஸ அரங்கில் நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றது. இந்த தகுதிகாண் போட்டிகளின் இறுதி நாள் நிகழ்வுகளில் நாடுபூராகவும் இருந்து பல்வேறு வீர, வீராங்கனைகள் திறமையினை வெளிப்படுத்திய போதிலும் சில வீர, வீராங்கனைகளால் மாத்திரமே ஆசிய மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் தொடரின் அடைவு மட்டங்களை…