පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ ලක් දස්කම්

498

අපේ පුංචි රට ලෝකයේ රටවල් 71ක් එක්ක තරග වැදිලා පදක්කම් දිනාගත්ත රටක්. ලංකාව බර ඉසිලීමෙන් දිනා ඇති පදක්කම් ප්‍රමාණය 6ක්. බොක්සිං ක්‍රීඩාවෙන් දිනා ඇති පදක්කම් ප්‍රමාණය 4ක්. වෙඩිතැබීමේ ඉසව්වෙන්ද එහෙමයි. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට තියෙන්නෙ පුදුම හැකියාවක්. රන්, රිදී, ලෝකඩ ජයගත් උරුමයක් තියෙන අපට කවුද මේ පදක්කම් ගෙනාවේ? ඇසිදිසි