ශ්‍රී ලංකීය ක්‍රිකට් වංශකතාවට දයාද වන දක්ෂ ක්‍රිකට් තරු සොයා යන ගමනේ අද අපේ නවාතැන උතුරු මැද පළාතේ අනුරාධපුර  මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයයි. අනුරාධපුර මධ්‍ය විදුහල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඡයාරෑප ඇල්බමය 1980 දශකය ආරම්භයේදි ක්‍රිකට් මුලකුරු කියවන අනුරාධපුර මැදි විදුහලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ වු දා සිට  අද වෙනතුරු ආ ගමන ඉතා දුෂ්කරය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකීය ක්‍රිකට් වංශකතාවට දයාද වන දක්ෂ ක්‍රිකට් තරු සොයා යන ගමනේ අද අපේ නවාතැන උතුරු මැද පළාතේ අනුරාධපුර  මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයයි. අනුරාධපුර මධ්‍ය විදුහල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඡයාරෑප ඇල්බමය 1980 දශකය ආරම්භයේදි ක්‍රිකට් මුලකුරු කියවන අනුරාධපුර මැදි විදුහලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ වු දා සිට  අද වෙනතුරු ආ ගමන ඉතා දුෂ්කරය…