ඉන්දියාවට යන කොදෙව් සංචිතවල වෙනස්කම් කිහිපයක්

8

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ ඉන්දීය තරග සංචාරය සඳහා  ක්‍රීඩා කරන කොදෙව් එක්දින සහ විස්සයි විස්ස සංචිතයන් ඊයේ (28) නිකුත් විය. දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ තරග කාලසටහන නිකුත් වෙයි 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල එළඹෙන දෙසැම්බර් …… කිරන් පොලාර්ඩ්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ක්‍රීඩකයින් 15 දෙනෙකු බැගින් වූ මේ සංචිත දෙකේ විස්සයි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ ඉන්දීය තරග සංචාරය සඳහා  ක්‍රීඩා කරන කොදෙව් එක්දින සහ විස්සයි විස්ස සංචිතයන් ඊයේ (28) නිකුත් විය. දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ තරග කාලසටහන නිකුත් වෙයි 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල එළඹෙන දෙසැම්බර් …… කිරන් පොලාර්ඩ්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ක්‍රීඩකයින් 15 දෙනෙකු බැගින් වූ මේ සංචිත දෙකේ විස්සයි…