ඕල් බ්ලැක්ස්ට 2000යි

470
(AP Photo/Natacha Pisarenko)
 

සරත් සෘතුවේ ඇරඹුමත් සමඟින් නවසීලන්ත ඕල් බ්ලැක්ස් රග්බි කණ්ඩායම යුරෝපානු සංචාරයක නිරතව සිටින්නේ ටෙස්ට් තරග කිහිපයක් සඳහායි. ලොව ජනප්‍රියම රග්බි කණ්ඩායම ලෙස අවිවාදයෙන්ම සඳහන් කළ හැකි ඔවුන්, තම දෙදහස් වන උත්සාහක දිනුම වාර්තා කරන්නට එහි දී සමත් වුනේ ලොව අන් කිසිදු ටෙස්ට් රග්බි කණ්ඩායමක් ඒ අභියසටවත් නොපැමිණි පසුබිමකදීයි. All blacks…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සරත් සෘතුවේ ඇරඹුමත් සමඟින් නවසීලන්ත ඕල් බ්ලැක්ස් රග්බි කණ්ඩායම යුරෝපානු සංචාරයක නිරතව සිටින්නේ ටෙස්ට් තරග කිහිපයක් සඳහායි. ලොව ජනප්‍රියම රග්බි කණ්ඩායම ලෙස අවිවාදයෙන්ම සඳහන් කළ හැකි ඔවුන්, තම දෙදහස් වන උත්සාහක දිනුම වාර්තා කරන්නට එහි දී සමත් වුනේ ලොව අන් කිසිදු ටෙස්ට් රග්බි කණ්ඩායමක් ඒ අභියසටවත් නොපැමිණි පසුබිමකදීයි. All blacks…