බැරට් සහෝදරයෝ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට?

12

නවසීලන්ත ප්‍රබල රග්බි ක්‍රීඩකයන් වන බැරට් සහෝදරයන් ලෝක කුසලානයෙන් අනතුරුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යොමු වූ පුවතක් නවසීලන්තයෙන් වාර්තා විය. නවසීලන්තය ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී තුන්වැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර ඉන් අනතුරුව පසුගිය සෙනසුරාදා (23) නවසීලන්තයේ Taranaki ක්‍රිකට් සමාජයේ තරගයක් සඳහා ඔවුන් මෙලෙස සහභාගි වී ඇත. බැරට් සහෝදරයන් තම තරුණ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නවසීලන්ත ප්‍රබල රග්බි ක්‍රීඩකයන් වන බැරට් සහෝදරයන් ලෝක කුසලානයෙන් අනතුරුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යොමු වූ පුවතක් නවසීලන්තයෙන් වාර්තා විය. නවසීලන්තය ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී තුන්වැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර ඉන් අනතුරුව පසුගිය සෙනසුරාදා (23) නවසීලන්තයේ Taranaki ක්‍රිකට් සමාජයේ තරගයක් සඳහා ඔවුන් මෙලෙස සහභාගි වී ඇත. බැරට් සහෝදරයන් තම තරුණ…