සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 90 වැනි අදියර ලබන මස මුලදී

60

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර ආචාර්ය එන්. එම්. පෙරේරා අභියෝගතා කුසලානය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය වන “සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ” 90 වැනි දිගහැරුම මාර්තු මස 2 සහ 3 කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. පසුගිය වසරේ පැවති 89 වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය ජය-පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ නමුත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර ආචාර්ය එන්. එම්. පෙරේරා අභියෝගතා කුසලානය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය වන “සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ” 90 වැනි දිගහැරුම මාර්තු මස 2 සහ 3 කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. පසුගිය වසරේ පැවති 89 වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය ජය-පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ නමුත්…