රාජකීයයෝ පල්ලෙකැලේ දී ගිනිකෙළි පෙන්වයි

751
75th bradby

මසකට වැඩි විවේක කාලයක් නිමා කරමින් පාසල් රග්බි වසන්තය 75 වැනි බ්‍රැඩ්බි පලිහේ පළමු අදියරත් සමඟින් අද (01) පල්ලෙකැලේ දී ආරම්භ වූ අතර රාජකීය ප්‍රහාරය හමුවේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සිදු වූයේ ලකුණු 34-17ක් ලෙස අමිහිරි පරාජයක් අත්විඳින්නටයි. පාසල් රග්බි පළමු වටයේ හොඳම සංචිතය මෙන්න සති 5ක කාලයක් පුරාවට අතිශය උණුසුම් මුහුණුවරක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මසකට වැඩි විවේක කාලයක් නිමා කරමින් පාසල් රග්බි වසන්තය 75 වැනි බ්‍රැඩ්බි පලිහේ පළමු අදියරත් සමඟින් අද (01) පල්ලෙකැලේ දී ආරම්භ වූ අතර රාජකීය ප්‍රහාරය හමුවේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සිදු වූයේ ලකුණු 34-17ක් ලෙස අමිහිරි පරාජයක් අත්විඳින්නටයි. පාසල් රග්බි පළමු වටයේ හොඳම සංචිතය මෙන්න සති 5ක කාලයක් පුරාවට අතිශය උණුසුම් මුහුණුවරක්…