ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනයට පංච පුද්ගල කමිටුවක්

328
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහා පුද්ගලයන් පස්දෙනෙකුගෙන් යුත් විශේෂ කළමනාකරණ කමිටුවක් අද (02) දින නම් කෙරුනා. ඒ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින්.  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය එළඹෙන මැයි මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ දක්වා මෙම විශේෂ කමිටුව ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබේ.  මෙම කමිටුවේ ප්‍රධානත්වය මහාචාර්ය අර්ජුන ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහා පුද්ගලයන් පස්දෙනෙකුගෙන් යුත් විශේෂ කළමනාකරණ කමිටුවක් අද (02) දින නම් කෙරුනා. ඒ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින්.  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය එළඹෙන මැයි මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ දක්වා මෙම විශේෂ කමිටුව ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබේ.  මෙම කමිටුවේ ප්‍රධානත්වය මහාචාර්ය අර්ජුන ද…