වෙන්නප්පුවත් කටුගස්තොටත් හමුවෙන අවසන් සටන

13

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 15න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගය මේ මස 22 වැනිදා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.  ලහිරු, අන්තෝනුවෝ අවසන් තරගයට ගෙන එයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 15න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගය මේ මස 22 වැනිදා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.  ලහිරු, අන්තෝනුවෝ අවසන් තරගයට ගෙන එයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල්…