මැකාවූ පාඩමක් ඉගෙන ගනිද්දී ලංකාව ඉදිරියට

1408
 

‘FIFA’ පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සහ 2023 ‘AFC’ ආසියානු තරගාවලියේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ මූලික පළමු වටයේ තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි දෙවන අදියරේ තරගය ක්‍රීඩා කිරීමට අපොහොසත් වීමට අදාළව මැකාවු පාපන්දු සංගමයට දඩුවම් පැමිණවීමට ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනයේ (FIFA) විනය කමිටුව තීරණය කර ඇත. මැකාවු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රශ්නයට FIFA මැදිහත් වෙයි 2023…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

‘FIFA’ පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සහ 2023 ‘AFC’ ආසියානු තරගාවලියේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ මූලික පළමු වටයේ තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි දෙවන අදියරේ තරගය ක්‍රීඩා කිරීමට අපොහොසත් වීමට අදාළව මැකාවු පාපන්දු සංගමයට දඩුවම් පැමිණවීමට ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනයේ (FIFA) විනය කමිටුව තීරණය කර ඇත. මැකාවු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රශ්නයට FIFA මැදිහත් වෙයි 2023…