ගයන්තිකාගේ, රුමේශිකාගේ හා ඉඳුනිල්ගේ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටේ

343

ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා නුවර පැවැත්වෙන 18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 10 වන දිනය අදයි (28 දා). අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හා ශ්‍රී ලංකා හොකී කණ්ඩායම තරග බිමට පිවිසුණු අතර ශ්‍රී ලංකා තරගකරුවන්ට අද එතරම් සුබ දිනයක් වූයේ නැත. වසර 40 ඉතිහාසය අලුත් කළ පෙරළිකාරී ශ්‍රී ලංකා හොකී කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා නුවර පැවැත්වෙන 18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 10 වන දිනය අදයි (28 දා). අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හා ශ්‍රී ලංකා හොකී කණ්ඩායම තරග බිමට පිවිසුණු අතර ශ්‍රී ලංකා තරගකරුවන්ට අද එතරම් සුබ දිනයක් වූයේ නැත. වසර 40 ඉතිහාසය අලුත් කළ පෙරළිකාරී ශ්‍රී ලංකා හොකී කණ්ඩායම…