වසර 40 ඉතිහාසය අලුත් කළ පෙරළිකාරී ශ්‍රී ලංකා හොකී කණ්ඩායම

2248

මේ දිනවල ඉන්දුනීසියාවේ දී පැවැත්වෙන 18 වැනි ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල ක්‍රීඩා හතළිහකින් සමන්විතයි. ඉන් බොහෝ ක්‍රීඩාවලට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉදිරිපත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගී වූ ක්‍රීඩා ඉසව් අතරින් බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට යොමු වූ ක්‍රීඩාවක් වූයේ හොකී ක්‍රීඩාවයි. වොලිබෝල් හා හොකී ක්‍රීඩකයින් පෙරළිකාර ජයග්‍රහණ වාර්තා කරයි ඉන්දුනීසියාවේ පැවැත්වෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ දිනවල ඉන්දුනීසියාවේ දී පැවැත්වෙන 18 වැනි ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල ක්‍රීඩා හතළිහකින් සමන්විතයි. ඉන් බොහෝ ක්‍රීඩාවලට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉදිරිපත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගී වූ ක්‍රීඩා ඉසව් අතරින් බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට යොමු වූ ක්‍රීඩාවක් වූයේ හොකී ක්‍රීඩාවයි. වොලිබෝල් හා හොකී ක්‍රීඩකයින් පෙරළිකාර ජයග්‍රහණ වාර්තා කරයි ඉන්දුනීසියාවේ පැවැත්වෙන…