පොඩි මාලිංගගේ දස්කම් ජෝන් කීල්ස් ජයග්‍රහණය වෙත රැගෙන යයි

687

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ අද (3) පැවැත්වූ තරගවලින් ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට මොබිටෙල් හා ජෝන් කීල්ස් කණ්ඩායම් සමත් විය. එහි දී ලසිත් මාලිංග පන්දු යවන විලාසයට සමීප විලාසයක් ඇති නුවන් තුෂාර පන්දු යැවීමෙන් විශිෂ්ට දස්කම් දක්වන ලදි. දිනෙත්, කවීන්, රුමේෂ් සහ නුවන්ට ලියැවුණ සති අන්තයක් වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ අද (3) පැවැත්වූ තරගවලින් ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට මොබිටෙල් හා ජෝන් කීල්ස් කණ්ඩායම් සමත් විය. එහි දී ලසිත් මාලිංග පන්දු යවන විලාසයට සමීප විලාසයක් ඇති නුවන් තුෂාර පන්දු යැවීමෙන් විශිෂ්ට දස්කම් දක්වන ලදි. දිනෙත්, කවීන්, රුමේෂ් සහ නුවන්ට ලියැවුණ සති අන්තයක් වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන…