ඉතිහාසගත වාර්තාවක් සමඟින් සිංහ පැටවු පදක්කම් 200 පසුකරයි

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ හත්වැනි දිනය අද (08) නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකා පදක්කම් මල්ලට තවත් රන් පදක්කම් 5ක්, රිදී පදක්කම් 13ක් හා...
South Asian Games Swimming Day 04

තවත් වාර්තාවක් බිඳ වැටේ; පිහිනුම්වලින් නව පදක්කම් 6ක්

නේපාලයේ කත්මන්ඩු අගනුවර දී පැවැත්වෙන 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පිහිනුම් ඉසව්වේ සිව්වැනි දිනය වූ අද දිනයේ දී ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්...

Most Read

Columns

  • Rex Clementine
    Behind the bowler's arm
  • Legends
  • Boa Athu
    Boa straight-up
  • Let's Talk Numbers
  • Free Hit
"

Behind the bowler's arm

Rex Clementine
254 POSTS0 COMMENTS

Jayan Jabbers

Jayan Goonetilleke
51 POSTS0 COMMENTS

From The Sidelines

Paul Michael Toia
50 POSTS0 COMMENTS

Around the Wickets

Roshan Abeysinghe
145 POSTS0 COMMENTS