ශ්‍රී ලංකාවට එක් ලකුණක ජයක්

1328
Youth Asian Cup 2016
 

19න් පහල ආසියානු යොවුන් කුසලාන තරඟාවලිය ආරම්භ කරමින්, එහි “A” කාණ්ඩය නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ නේපාල කණ්ඩායම අද (15) කොළඹ NCC පිටියේදී තරඟයට පිවිසි අතර එයින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. තරඟය අවසන් ඕවරය තෙක් තරඟකාරී වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව ජය ලබාගත්තේ එක් ලකුණකිනි. පසුගිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

19න් පහල ආසියානු යොවුන් කුසලාන තරඟාවලිය ආරම්භ කරමින්, එහි “A” කාණ්ඩය නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ නේපාල කණ්ඩායම අද (15) කොළඹ NCC පිටියේදී තරඟයට පිවිසි අතර එයින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. තරඟය අවසන් ඕවරය තෙක් තරඟකාරී වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව ජය ලබාගත්තේ එක් ලකුණකිනි. පසුගිය…