රොනාල්ඩෝ සමඟ ලෝක කුසලානය හඹා යන පෘතුගාලය

1196

2016 යූරෝ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කරමින් ලොවම මවිතයට පත් කළ පෘතුගාලය සාර්ථක ලෝක කුසලාන තරගාවලියක් බලාපොරොත්තුවෙන් මනා ආත්ම ශක්තියකින් යුතුව රුසියාවට පියාසර කරනු ඇත. ශූරතාවය සාර්ථකව රැකගන්නට ප්‍රබල ජර්මනියට හැකි වෙයි ද? පාපන්දු ලෝක කුසලානයක් ජයග්‍රහණය කළ කණ්ඩායමක් නැවතත් ඊළඟ තරගාවලියේ දී … පෘතුගාලයේ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය. Portugal Team…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2016 යූරෝ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කරමින් ලොවම මවිතයට පත් කළ පෘතුගාලය සාර්ථක ලෝක කුසලාන තරගාවලියක් බලාපොරොත්තුවෙන් මනා ආත්ම ශක්තියකින් යුතුව රුසියාවට පියාසර කරනු ඇත. ශූරතාවය සාර්ථකව රැකගන්නට ප්‍රබල ජර්මනියට හැකි වෙයි ද? පාපන්දු ලෝක කුසලානයක් ජයග්‍රහණය කළ කණ්ඩායමක් නැවතත් ඊළඟ තරගාවලියේ දී … පෘතුගාලයේ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය. Portugal Team…