ආසියානු නැගී එන කුසලානයට යන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සංචිතය

6

පළමු වතාවට පැවැත්වීමට නියමිත 2019 ආසියානු කුසලාන නැගී එන කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නිකුත් කර තිබේ. තරගාවලිය මේ මස 22 වැනිදා සිට 27 වැනිදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වේ.   අතපත්තු හා සමරවික්‍රමගේ වෑයම අපතේ යයි එලීසා හීලි දියත් කළ වාර්තාගත පිතිකරණය නිසා ශ්‍රී ලංකාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පළමු වතාවට පැවැත්වීමට නියමිත 2019 ආසියානු කුසලාන නැගී එන කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නිකුත් කර තිබේ. තරගාවලිය මේ මස 22 වැනිදා සිට 27 වැනිදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වේ.   අතපත්තු හා සමරවික්‍රමගේ වෑයම අපතේ යයි එලීසා හීලි දියත් කළ වාර්තාගත පිතිකරණය නිසා ශ්‍රී ලංකාව…