2021இல் வடக்கின் விளையாட்டிற்கு பாரிய வேலைத்திட்டங்கள்

37

கொவிட் – 19 வைரஸை வெற்றிக்கொண்டு 2021 புத்தாண்டில் புதிய விளையாட்டு கலாசாரத்தின் ஊடாக நாட்டின் பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு உறுதி பூண்டுள்ளது.  விளையாட்டுக்கு பெறுமதியை பெற்றுக்கொடுக்கும் நோக்கில் இளைஞர் விவகார மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ, கடந்த வருடத்தில் மாத்திரம் பல்வேறு வேலைத்திட்டங்களை நாடளாவிய ரீதியில் முன்னெடுத்திருந்தார்.  எனவே, குறித்த வேலைத்திட்டங்களை 2021 புத்தாண்டில் மிக விரைவில் பூர்த்தி செய்து வீரர்களின் பாவனைக்காக வழங்குவதற்கு…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

கொவிட் – 19 வைரஸை வெற்றிக்கொண்டு 2021 புத்தாண்டில் புதிய விளையாட்டு கலாசாரத்தின் ஊடாக நாட்டின் பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு உறுதி பூண்டுள்ளது.  விளையாட்டுக்கு பெறுமதியை பெற்றுக்கொடுக்கும் நோக்கில் இளைஞர் விவகார மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ, கடந்த வருடத்தில் மாத்திரம் பல்வேறு வேலைத்திட்டங்களை நாடளாவிய ரீதியில் முன்னெடுத்திருந்தார்.  எனவே, குறித்த வேலைத்திட்டங்களை 2021 புத்தாண்டில் மிக விரைவில் பூர்த்தி செய்து வீரர்களின் பாவனைக்காக வழங்குவதற்கு…