ජයග්‍රහණයෙන් පන්නරය ලබා ගැනීමට සූදානම් වන දකුණු අප්‍රිකාව

166

දකුණු අප්‍රිකාව මෙවර ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් වනු ඇති බව බොහෝ දෙනා තරගාවලියට පෙර මත පලකළ නමුත් ඔවුන් ලෝක කුසලානයේ සහභාගි වූ මුල් තරග 3ම පරාජය විය. ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනකුම ආබාධවලට ලක්වීම නිසාවෙන් ඔවුන්ට මුහුණ දීමට සිදු වූ අභියෝගය විශාලය. නමුත් මෙවර ලෝක කුසලානයේ පළමු ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු අප්‍රිකාව මෙවර ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් වනු ඇති බව බොහෝ දෙනා තරගාවලියට පෙර මත පලකළ නමුත් ඔවුන් ලෝක කුසලානයේ සහභාගි වූ මුල් තරග 3ම පරාජය විය. ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනකුම ආබාධවලට ලක්වීම නිසාවෙන් ඔවුන්ට මුහුණ දීමට සිදු වූ අභියෝගය විශාලය. නමුත් මෙවර ලෝක කුසලානයේ පළමු ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට…