சோண்டர்ஸை வீழ்த்தி தொடர்ந்து 3ஆவது முறை ஏப்.ஏ கிண்ண சம்பியனான இராணுவப்படை

672
Fa Cup Champions 2018
 

சுகததாஸ அரங்கில் இடம்பெற்ற மிகவும் விறுவிறுப்பான இறுதி ஆட்டத்தில் சோண்டர்ஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தை 4-2 என்ற கோல்கள் கணக்கில் வீழ்த்திய நடப்புச் சம்பியன் இலங்கை இராணுவப்படை விளையாட்டுக் கழகம் வான்டேஜ் எப்.ஏ கிண்ணத் தொடரில் சம்பியனாகத் தெரிவாகியுள்ளது. ஏற்கனவே இடம்பெற்ற அரையிறுதிப் போட்டியில் இராணுவப்படை விளையாட்டுக் கழகம், இலங்கை பொலிஸ் விளையாட்டுக் கழக அணியை வீழ்த்தியும், சோண்டர்ஸ் வீரர்கள் கொழும்பு கால்பந்துக் கழகத்தை வீழ்த்தியும் இன்றைய இறுதிப் போட்டிக்குத் தெரிவாகியிருந்தனர்.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

சுகததாஸ அரங்கில் இடம்பெற்ற மிகவும் விறுவிறுப்பான இறுதி ஆட்டத்தில் சோண்டர்ஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தை 4-2 என்ற கோல்கள் கணக்கில் வீழ்த்திய நடப்புச் சம்பியன் இலங்கை இராணுவப்படை விளையாட்டுக் கழகம் வான்டேஜ் எப்.ஏ கிண்ணத் தொடரில் சம்பியனாகத் தெரிவாகியுள்ளது. ஏற்கனவே இடம்பெற்ற அரையிறுதிப் போட்டியில் இராணுவப்படை விளையாட்டுக் கழகம், இலங்கை பொலிஸ் விளையாட்டுக் கழக அணியை வீழ்த்தியும், சோண்டர்ஸ் வீரர்கள் கொழும்பு கால்பந்துக் கழகத்தை வீழ்த்தியும் இன்றைய இறுதிப் போட்டிக்குத் தெரிவாகியிருந்தனர்.…