​කට වරද්දා ගත් එංගලන්ත නායකයාට නඩු

ලෝක කුසලානයේ නෑසූ කතා (09)

609
Cover Photo : Getty Images

2000 වසරේ ටෙස්ට් තරඟ තුනකින් සමන්විත තරගාවලියකට සහභාගී වීමට පාකිස්තානයට පැමිණි එංගලන්ත කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මයිකල් ඇතර්ටන් මුහුණ දුන්නේ අමුතුම ඉරණමකටය. පාකිස්තානු ජනමාධ්‍යවේදියෙක් ඉස්ලාමාබාද් උසාවියක ඇතර්ටන්ට විරුද්ධව අපහාස නඩුවක් පවරා තිබුණි. මෙකී නඩුවට නිමිත්ත වූයේ ඊට සිව් වසරකට පෙර එනම් 1996 වසරේ ඉන්දියානු උපමහද්වීපයේ පැවැත්වුණ ලෝක කුසලානය අතර වූ සිදුවීමක්ය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2000 වසරේ ටෙස්ට් තරඟ තුනකින් සමන්විත තරගාවලියකට සහභාගී වීමට පාකිස්තානයට පැමිණි එංගලන්ත කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මයිකල් ඇතර්ටන් මුහුණ දුන්නේ අමුතුම ඉරණමකටය. පාකිස්තානු ජනමාධ්‍යවේදියෙක් ඉස්ලාමාබාද් උසාවියක ඇතර්ටන්ට විරුද්ධව අපහාස නඩුවක් පවරා තිබුණි. මෙකී නඩුවට නිමිත්ත වූයේ ඊට සිව් වසරකට පෙර එනම් 1996 වසරේ ඉන්දියානු උපමහද්වීපයේ පැවැත්වුණ ලෝක කුසලානය අතර වූ සිදුවීමක්ය.…