ජාත්‍යන්තරය ජය ගන්න හදන යොවුන් මලල ක්‍රීඩා තරු

266

මෙම වසරේ පළමු මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ලෙස පැවති 2019 ආසියානු යොවුන් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට අදාළ ජාතික කනිෂ්ඨ තේරීමේ තරග පසුගිය සෙනසුරාදා (19) සුගතදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දී අවසන් විය. නව වසර සඳහා මලල ක්‍රීඩා තරග ඇරඹේ ආසියානු යොවුන් (18න් පහළ) මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් …. එම තරගාවලියට අදාළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙම වසරේ පළමු මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ලෙස පැවති 2019 ආසියානු යොවුන් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට අදාළ ජාතික කනිෂ්ඨ තේරීමේ තරග පසුගිය සෙනසුරාදා (19) සුගතදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දී අවසන් විය. නව වසර සඳහා මලල ක්‍රීඩා තරග ඇරඹේ ආසියානු යොවුන් (18න් පහළ) මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් …. එම තරගාවලියට අදාළ…