ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට දින නියම වෙයි

ජාතික මට්ටමේ ශූරයන් සොයා යන 46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල මෙම වසරේ ජුනි මස සිට සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. ක්‍රීඩා උළෙලේ අවසන් තරග සැප්තැම්බර් මස 4 වැනිදා සිට 6 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණය කේන්ද්‍ර...

National Sports Festival from June to September

The 46th edition of the National Sports Festival is set to be held from June to September in the Anuradhapura, Polonnaruwa and Colombo.Shelinda strikes again as Best Athlete at ISAC 2020 The sprint sensation Shelinda Jansen made her final year...

Srinivas Gowda: ‘Could have been the next Usain Bolt, or maybe even faster’

Srinivas Gowda, a 28-year-old construction worker in South India had recently been compared to Olympic Gold medalist Usain Bolt. But how? And why? ‘Kambala’, meaning "paddy-growing mud field" in the local language Tulu, is a traditional sport that originated from...

Tokyo 2020 Olympic Games event schedule out!

Ready, Set, Go! Tokyo 2020 just announced the order of events for each sport at the upcoming Olympic games. The games will see a record 33 sports and 339 events. The Olympic Games Tokyo 2020 will officially run between the...

Pole Vault’s newest sensation Armand Duplantis

Armand Duplantis, the 20-year-old who was born in the United States but chose to represent his mother's native country of Sweden, broke the pole vault world record for the second time in a week when he cleared 6.18m at the...

First Paralympic Museum to open in Tokyo

‘It is vital that we chart the history of just how far the Paralympic Movement has come in a relatively short space of time’07 Feb 2020”Just 200 days to go until the Tokyo 2020 Paralympic games and the International...

Joshua Cheptegei smashes 5km road world record

Uganda's world 10,000m champion Joshua Cheptegei has broken the 5km road world record by 27 seconds in Monaco.Shelinda strikes again as Best Athlete at ISAC 2020 The sprint sensation Shelinda Jansen made her final year at the Schools meet count,...

Shelinda strikes again as Best Athlete at ISAC 2020

The sprint sensation Shelinda Jansen made her final year at the Schools meet count, winning the Best Female Athlete award as well as the Best Performer award at the 20th International Schools’ Athletics Championship, which concluded at the Sugathadasa...

Shelinda sprints to Gold in nail-biting finish

Young sensation Shelinda Jansen made her final year count as she sprinted to Gold in the Under 20 200m race on the opening day of the International Schools Athletics Championship 2020. The three-day event commenced today at the Sugathadasa...

Olympic Committee says NO to Coronavirus

The International Olympic Committee has said the 2020 Tokyo Olympics will proceed as planned despite the mass outbreak of the Coronavirus in China. President of the Organizing Committee of this year’s Yoshiro Mori said Thursday “I would like to make...

Most Read