உலகக் கிண்ணத்தில் விக்கெட் காப்பாளராக சாதித்த சங்கக்கார!

4778

கிரிக்கெட்டில் களத்தடுப்பு என வந்துவிட்டால், அதிகம் விரும்பப்படும் களத்தடுப்பு இடங்களில் விக்கெட் காப்பு முக்கியமான ஒரு இடத்தை வகிக்கின்றது.   வீதியோர கிரிக்கெட்டில் தொடங்கி, சர்வதேச கிரிக்கெட் வரை விக்கெட் காப்பாளராக செயற்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒரு தடவையேனும், ஒரு வீரர் மனதில் எழுந்திருக்கும். இவ்வாறு அனைவரும் விரும்புவதால், விக்கெட் காப்பாளராக செயற்படுவது இலகுவான விடயமல்ல.   >> 2014 T20 உலகக் கிண்ண காலிறுதியில் என்ன நடந்தது? கிரிக்கெட்டில் ஏனைய…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

கிரிக்கெட்டில் களத்தடுப்பு என வந்துவிட்டால், அதிகம் விரும்பப்படும் களத்தடுப்பு இடங்களில் விக்கெட் காப்பு முக்கியமான ஒரு இடத்தை வகிக்கின்றது.   வீதியோர கிரிக்கெட்டில் தொடங்கி, சர்வதேச கிரிக்கெட் வரை விக்கெட் காப்பாளராக செயற்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒரு தடவையேனும், ஒரு வீரர் மனதில் எழுந்திருக்கும். இவ்வாறு அனைவரும் விரும்புவதால், விக்கெட் காப்பாளராக செயற்படுவது இலகுவான விடயமல்ல.   >> 2014 T20 உலகக் கிண்ண காலிறுதியில் என்ன நடந்தது? கிரிக்கெட்டில் ஏனைய…