කටාර් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ විශාල සමාජ මෙහෙවරක

694

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට Tomotherapy and Linear Accelerator යන්ත්‍ර දෙකක් ලබා දීමට අවැසි මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන රැස්කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, කටාර් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කළ FIGHT FOR CANCER ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම මස 3 වැනිදා Al-Waab ක්‍රීඩාංගණයේ දී සාර්ථක ලෙස නිමාවට පත්විය. ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක් බිහිවූ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරු 150 බිහිවූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට Tomotherapy and Linear Accelerator යන්ත්‍ර දෙකක් ලබා දීමට අවැසි මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන රැස්කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, කටාර් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කළ FIGHT FOR CANCER ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම මස 3 වැනිදා Al-Waab ක්‍රීඩාංගණයේ දී සාර්ථක ලෙස නිමාවට පත්විය. ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක් බිහිවූ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරු 150 බිහිවූ…