පාසල් මහා තරගවලට ආරම්භය ඉසිපතන – තර්ස්ටන් සහෝදරයින්ගෙන්

363

මෙම වසරේ අන්තර් පාසල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර මහා තරගයෙන් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව “56 වන සහෝදරයන්ගේ සටන” මෙම මස (පෙබරවාරි) 22 සහ 23 දෙදින පුරා කොළඹ එස්. එස්. සී. පිටියේ දී පැවැත්වේ. Photo Album : Thurstan vs Isipathana | 56th Battle of…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම වසරේ අන්තර් පාසල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර මහා තරගයෙන් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව “56 වන සහෝදරයන්ගේ සටන” මෙම මස (පෙබරවාරි) 22 සහ 23 දෙදින පුරා කොළඹ එස්. එස්. සී. පිටියේ දී පැවැත්වේ. Photo Album : Thurstan vs Isipathana | 56th Battle of…