දෝලනේ බලේ පෑ කුලේ – නුවන් කුලසේකර

800
Nuwan Kulasekara
@Sky Sports
 

සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම දැකිය හැකි විනෝදාංශයකි. මේ වන විට එය විනෝදාංශයක් පමණක්ම නොවේ. දේශීය ක්‍රිකට් සැණකෙළි විශේෂයක් ලෙස මේ වන විට දිවයින පුරා මෙන්ම YouTube වැනි සමාජ ජාලා තුළ ද ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව, ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම දැකිය හැකි විනෝදාංශයකි. මේ වන විට එය විනෝදාංශයක් පමණක්ම නොවේ. දේශීය ක්‍රිකට් සැණකෙළි විශේෂයක් ලෙස මේ වන විට දිවයින පුරා මෙන්ම YouTube වැනි සමාජ ජාලා තුළ ද ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව, ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන්…