ஒலிம்பிக் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற சுசந்திகாவுக்கு ஆலோசகர் பதவி

80

இலங்கையின் முன்னாள் நட்சத்திர குறுந்தூர ஓட்ட வீராங்கனையும், 2000ஆம் ஆண்டு சிட்னி ஓலிம்பிக் மற்றும் உலக மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்றவருமான ஆசியாவின் இரும்புப் பெண் என அழைக்கப்படுகின்ற  சுசந்திகா ஜயசிங்க விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் விளையாட்டு செயற்றிட்ட ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் பைசர் முஸ்தபா அவருக்கான நியமன கடிதத்தை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (28) வழங்கிவைத்தார். அதன்பிரகாரம் கொழும்பு ௦7 இல் அமைந்துள்ள விளையாட்டுத்துறை அமைச்சில் வைத்து அவர்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

இலங்கையின் முன்னாள் நட்சத்திர குறுந்தூர ஓட்ட வீராங்கனையும், 2000ஆம் ஆண்டு சிட்னி ஓலிம்பிக் மற்றும் உலக மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்றவருமான ஆசியாவின் இரும்புப் பெண் என அழைக்கப்படுகின்ற  சுசந்திகா ஜயசிங்க விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் விளையாட்டு செயற்றிட்ட ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் பைசர் முஸ்தபா அவருக்கான நியமன கடிதத்தை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (28) வழங்கிவைத்தார். அதன்பிரகாரம் கொழும்பு ௦7 இல் அமைந்துள்ள விளையாட்டுத்துறை அமைச்சில் வைத்து அவர்…