தொடர்ச்சியான திறமை வெளிப்பாட்டின்மூலம் வடக்கின் முதல்தர கால்பந்துக் கழகமாகத் தம்மை அடையாளப்படுத்தியுள்ள நாவாந்துறை சென். மேரிஸ் விளையாட்டுக் கழகம், தற்பொழுது தேசிய மட்டத்தின் கால்பந்துத் துறையைச் சேர்ந்த பலராலும் பேசப்படும் ஒரு கழகமாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது. கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு பிரிவு-2 இன் சம்பியனாகத் தெரிவாகி, அதன்மூலம் 2016இல் பிரிவு-1 இனுள் நுழைந்த இவர்கள், பிரிவு 1இல் காலிறுதி வரை முன்னேறியிருந்தனர். அதிரடி முன்னேற்றம் கண்டுள்ள இவர்கள் இம்முறை பிரிவு-1…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

தொடர்ச்சியான திறமை வெளிப்பாட்டின்மூலம் வடக்கின் முதல்தர கால்பந்துக் கழகமாகத் தம்மை அடையாளப்படுத்தியுள்ள நாவாந்துறை சென். மேரிஸ் விளையாட்டுக் கழகம், தற்பொழுது தேசிய மட்டத்தின் கால்பந்துத் துறையைச் சேர்ந்த பலராலும் பேசப்படும் ஒரு கழகமாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது. கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு பிரிவு-2 இன் சம்பியனாகத் தெரிவாகி, அதன்மூலம் 2016இல் பிரிவு-1 இனுள் நுழைந்த இவர்கள், பிரிவு 1இல் காலிறுதி வரை முன்னேறியிருந்தனர். அதிரடி முன்னேற்றம் கண்டுள்ள இவர்கள் இம்முறை பிரிவு-1…