කඩුල්ලත්, ප්‍රයාමයත් එක සේ තරණය කළ ශක්තිමත් ගැහැණිය – සුගන්ධි

523

“ලොවින් එකෙක් එක් දෙයකට වෙයි සමත” යැයි කියමනක් සිංහල ව්‍යවහාරයේ තිබුණ ද මලල ක්‍රීඩාවේ දී නම් බොහෝ විට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉසව් තුනකට, එසේත් නැතිනම් සත්ප්‍රයාම හෝ දසප්‍රයාම වලට පෙලඹීම සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ ප්‍රයාම ඉසව් දෙකකින් එකක් හෝ කරන ක්‍රීඩකයෙකු හෝ ක්‍රීඩිකාවක් සාමාන්‍යයෙන් සෙසු ඉසව් වෙනුවෙන් තම මහන්සිය වැය කරන්නේ කලාතුරකිනි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“ලොවින් එකෙක් එක් දෙයකට වෙයි සමත” යැයි කියමනක් සිංහල ව්‍යවහාරයේ තිබුණ ද මලල ක්‍රීඩාවේ දී නම් බොහෝ විට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉසව් තුනකට, එසේත් නැතිනම් සත්ප්‍රයාම හෝ දසප්‍රයාම වලට පෙලඹීම සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ ප්‍රයාම ඉසව් දෙකකින් එකක් හෝ කරන ක්‍රීඩකයෙකු හෝ ක්‍රීඩිකාවක් සාමාන්‍යයෙන් සෙසු ඉසව් වෙනුවෙන් තම මහන්සිය වැය කරන්නේ කලාතුරකිනි.…