ශ්‍රී ලංකාවට තෙවැනි සහ සිව්වැනි ස්ථානය

305
 

බෝර්නියෝ සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ තෙවැනි ස්ථානය සඳහා වූ තරගයෙන්, සිය සම්ප්‍රදායික ප්‍රතිවාදීන් වූ හොංකොං කණ්ඩායම හමුවේ අවාසනාවන්ත ලෙස පරාජය වූ ශ්‍රී ලංකා පිරිමි කණ්ඩයම තරගාවලියේ සිව්වැනි ස්ථානය දිනා ගනිද්දී, කාන්තා කණ්ඩායම තරගාවලියේ තෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් විය. නොසිතූ ලෙස ශ්‍රී ලංකාව අවසන් සටනින් එළියට සියලු බලාපොරොත්තු බිඳ දමමින් ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බෝර්නියෝ සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ තෙවැනි ස්ථානය සඳහා වූ තරගයෙන්, සිය සම්ප්‍රදායික ප්‍රතිවාදීන් වූ හොංකොං කණ්ඩායම හමුවේ අවාසනාවන්ත ලෙස පරාජය වූ ශ්‍රී ලංකා පිරිමි කණ්ඩයම තරගාවලියේ සිව්වැනි ස්ථානය දිනා ගනිද්දී, කාන්තා කණ්ඩායම තරගාවලියේ තෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් විය. නොසිතූ ලෙස ශ්‍රී ලංකාව අවසන් සටනින් එළියට සියලු බලාපොරොත්තු බිඳ දමමින් ශ්‍රී…