ගෙවුණු දවස ජනවාරි 22 – වසරේ හොඳම විනිසුරු ලංකාවෙන්

91
 

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – මුදිතගෙන් විශිෂ්ට පිතිකරණයක් C කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙස ආරම්භ වූ බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හා කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අතර තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනා ගත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – මුදිතගෙන් විශිෂ්ට පිතිකරණයක් C කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙස ආරම්භ වූ බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හා කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අතර තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනා ගත්…