ගෙවුණු දවස ඔක්තෝබර් 22 – නාලන්ද සහ මියුසියස් ශූරතා දිනති

96

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ ශ්‍රී හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – අතපත්තුගේ උත්සාහය අපතේ යයි ස්ටෙෆනි ටේලර් හා ඒෆයි ෆෙලෙචර්ගේ දක්ෂ ක්‍රීඩා විලාසය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම හා කොදෙව් කාන්තා කණ්ඩායම අතර ඊයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ ශ්‍රී හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – අතපත්තුගේ උත්සාහය අපතේ යයි ස්ටෙෆනි ටේලර් හා ඒෆයි ෆෙලෙචර්ගේ දක්ෂ ක්‍රීඩා විලාසය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම හා කොදෙව් කාන්තා කණ්ඩායම අතර ඊයේ…