ඉසිවර සහ සෙහාන්ගෙන් ශතක සබඳතාවක්

71

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු කොටසේ අද (18) දින පැවැති තරගයකදී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉසිවර දිසානායක සහ සෙහාන් හේරත් ශතක සබඳතාවක් එක් කරමින් තම කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියහ. ශෙරාන් අමිඳුගෙන් වර්ණවත් ශතකයක් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු කොටසේ අද (18) දින පැවැති තරගයකදී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉසිවර දිසානායක සහ සෙහාන් හේරත් ශතක සබඳතාවක් එක් කරමින් තම කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියහ. ශෙරාන් අමිඳුගෙන් වර්ණවත් ශතකයක් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට්…